注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

nicemorn的博客

 
 
 

日志

 
 

三年级语文第一单元生字闯关  

2013-10-18 16:36:12|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

三年级语文第一单元生字闯关

   班级:             姓名:               成绩:

shuāng ji?ng   sì zhōu   huán rào   qīng qīng    s? xià     qiāoqiāo

 (         )  (        ) (       ) (         ) (        )   (       )

hóng qiáng  yú kuài     ān pái   jiǎn chá     cí diǎn    cōng ming   

(       )   (     )    (       ) (         ) (        ) (       )

tū rán  qiáng liè  jīng tāo pāi àn  yán shí    shēng yīn  shí jìng            )(       (                ) (      )    (       )  (       )

qīu shuāng   tíng bó  fā chóu  gū sū     chéng wài   hán shān sì 

      )(       )(      (     )    (        )  (          )

 zhōng shēng    zuò shǒu gōng   xiàn zài    xíng tài gè yì   rǔ zhī

 (         )    (            )  (       )  (             ) (        )

fèng xiàn   shēn tǐ    shū sòng    dà yǔ páng tuó    xī yáng xī xià

(         ) (        ) (       )   (             )   (             )    

 yì fān fēng shùn      cǎo zhǎng yīng fēi   lián mián bú duàn 

(                )     (                )  (                )

 hú guāng shān sè    gēn shēn běn gù    jiāo shù jiāo gēn

(               )    (              )   (                 )

gēn shēn yè mào     yè luò guī gēn    liè rì dāng kōng 

(              )    (             )   (               )

shān bēng dì liè   yì wèi shēn cháng

(               )  (               )

  评论这张
 
阅读(42)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018